1403/04/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر میزان درد و کیفیت زندگی مردان مبتلا به آرتریت روماتوئید
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پیلاتس، آرتریت روماتوئید، میزان درد، کیفیت زندگی
سال 1393
مجله پژوهشي در توانبخشي ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی ، مقداد خلیلی

چکیده

زمینه و هدف: آرتریت روماتوئید بیماری مزمنی است که باعث درد، تورم، خشکی و محدودیت در حرکات مفاصل می شود. درد و خشکی مفاصل باعث تحرک کم و در نتیجه سبب کاهش کیفیت زندگی بیماران می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر میزان درد و کیفیت زنگی مردان مبتلا به آرتریت روماتوئید می باشد....