1402/12/02
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اکوفونستیکی شته بر روی گیاهان تیره گلسرخیان منطقه قمصر کاشان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شته، خانواده گلسرخیان، کاشان، فونستیکی، اکولوژی
سال 1399
پژوهشگران سیدنوراله موسوی(استاد مشاور)، زینب مرنجبان(دانشجو)، سید مهدی طالبی(استاد راهنما)، علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)

چکیده

شته یکی از مهمترین حشرات است که روی گیاهان مختلف زندگی کرده و از آنها تغذیه می کند.