1403/04/05
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر محلول پاشی نانو اکسید آهن برخصوصیات فیزیولوژیک و پارامترهای رشد بالنگو شیرازی Lallemanita royleana
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانوکود، کلروفیل، کارتنوئید، گیاهان دارویی، پرولین
سال 1394
پژوهشگران مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، سید مهدی طالبی ، فریبا امینی (بازنشسته) ، بتول سرآبادانی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر محلول پاشی نانو اکسید آهن برخصوصیات فیزیولوژیک و پارامترهای رشد بالنگو شیرازی Lallemanita royleana بود