1402/12/02
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر محلولپاشی نانو اکسید آهن بر خصوصیات فیزیولوژیکی و پارامترهای رشد گیاه بالنگو شیرازی (royleana Lallemantia)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانوکود گیاه دارویی کلروفیل
سال 1394
پژوهشگران فریبا امینی (بازنشسته) ، سید مهدی طالبی ، مهری عسکری مهرآبادی ، بتول سرآبادانی

چکیده

بررسی تاثیر نانوکود اهن