1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آپوپتوزیس، مرگ سلولی برنامه ریزی شده، روشهای سنجش انواع مرگ سلولی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
آپوپتوزیس، نکروزیس، کاسپازها، میتوکندری، خانواده Bcl-2، پروتئین P53
سال 1387
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، ملک سلیمانی مهرنجانی ، حمیدرضا مومنی

چکیده

آپوپتوزیس یا مرگ سلولی برنامه ریزی شده یک فرآیند فیزیولوژیکی حیاتی برای نمو فعال و طبیعی و همچنین حفظ هموستازی می باشد. زمانی که سلول تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی و یا حتی درونی همانند اشعه های یونیزان، داروهای سیتوتوکسیک (در درمان سرطان ها)، هیپرترمی (از راه های درمان سرطان های موضعی مثل سرطان پوست)، هورمون های گلوکوکورتیکوئیدی و عوامل دیگر قرار می گیرند، محتویات آن از جمله DNA، دستخوش تغییراتی می شوند که در صورت ادامه حیات آن منجر به ناهنجاری های شدیدی از جمله سرطانی شدن سلول می شود. شناخت فرآیند مرگ سلولی در بدن به درمان بسیاری بیماری ها از جمله سرطان کمک می کند.