1403/04/05
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استریولوژیکی و سنجش میزان مالون دی آلدهید، اوره و کراتینین سرم با اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر آسیب کلیوی ناشی از بیس فنل آ در موش نژاد NMRI
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
-
سال 1395
مجله زيست شناسي تكويني
شناسه DOI
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

چکیده

-