1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش بلاکر کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ بر مهار آپوپتوزیس نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع رت بالغ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
-
سال 1392
مجله مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا مومنی ، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، احمد همتا ، مریم میرفخرایی ، نجمه اسکندری

چکیده

-