1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر آلودگی هوا بر تکوین بساک، میکروسپورزایی، تکوین گرده و پروتئین های محلول گرده ای در گیاه طاووسی Spartum junceum L
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
-
سال 1382
مجله نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي)
شناسه DOI
پژوهشگران احمد مجد ، فرخنده رضانژاد ، مصطفی معین ، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، مسعود امین زاده

چکیده

-