1403/04/05
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات هورمون رشد بر روی تغییرات فراساختمان توبول ها و بافت بینابینی کلیه در رت به دنبال نفرکتومی پیشرفته
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
-
سال 1382
مجله مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
شناسه DOI
پژوهشگران ملک سلیمانی مهرنجانی ، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

چکیده

-