1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ی سایتوتوکسینی عصاره آبی و اتانولی زعفران (Crocus sativusL) در مقایسه با داروی Paclitaxel و اثرات سینرژیک آن بر رده ی سلولی سرطان پستان(4T1)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
-
سال 1393
مجله گياهان دارويي
شناسه DOI
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، احمد همتا ، ملک سلیمانی مهرنجانی

چکیده

-