1403/04/05
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر سیاه دانه (Nigella sativa) بر گروه های تام تیول و پراکسیداسیون لیپیدی سرم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
شناسه DOI
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، علی اکبر ملکی راد ، ریحانه هویدا ، کبری راهزنی ، مهرداد آقاجوهری ، داود فضلی

چکیده

ثبت نشده‌است!