1403/04/05
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه بازآرایی های کروموزومی و بررسی بیو انفورماتیکی ژن های دخیل در بروز سرطان القایی پستان به وسیله DMBA در رت و شناسایی مناطق سینتنیک آنها در کروموزوم های انسان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان
شناسه DOI
پژوهشگران احمد همتا ، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، ملک سلیمانی مهرنجانی ، فاطمه سیفی

چکیده

ثبت نشده‌است!