1403/05/04
سید مهدی موسوی

سید مهدی موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36806793700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی عمران
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Sensor-System-Based Network with Low-Power Communication Using Multi-Hop Routing Protocol Integrated with a Data Transmission Model Vasujadevi Midasala, Krishna Chaitanya Janapati, Sirasanagondla Venkata Naga Srinivasu, Manikandan Ramachandran, Seyed Mehdi Mousavi, Amir Hossein Gandomi (2022)
ارزیابی انتقال حرارت و روند کسب مقاومت در بتن محمد علی داستان دیزناب، سید مهدی موسوی، محمد کریمی مهرآبادی، محسن آخانی (1399)
A Hybrid Computational Intelligence Approach to Predict Spectral Acceleration mohsen akhani, ALIREZA KASHANI, Seyed Mehdi Mousavi, Amir Hossein Gandomi (2019)
PERFORMANCE-BASED CONNECTION TOPOLOGY OPTIMIZATION OF UNBRACED AND X-BRACED STEEL FRAMES Hossein Rahami, Pooya Mohebian, Seyed Mehdi Mousavi (2017)
مطالعه تاثیر لحاظ عدم قطعیتهای عمق رخدادها سید مهدی موسوی، علی فرهادی، علیرضا آذربخت بنکده، حمید زعفرانی (1395)
Optimization of retaining wall design using recent swarm intelligence techniques Amir Hossein Gandomi, ALIREZA KASHANI, David A. Roke, Seyed Mehdi Mousavi (2015)
Reliable estimation of the mean annual frequency of collapse by considering ground motion spectral shape effects Alireza Azarbakht bankadeh, Mohammad Reza Shahri, Seyed Mehdi Mousavi (2015)
Slope stability analyzing using recent swarm intelligence techniques Amir Hossein Gandomi, ALIREZA KASHANI, Seyed Mehdi Mousavi, MEHDI HALALVANDI (2015)
Dependence of correlations between spectral accelerations at multiple periods on magnitude and distance علیرضا آذربخت بنکده، سید مهدی موسوی، محمد نوری زاده، محمدرضا شهری (1393)
اصلاح فرآیند متداول در توسعه طیف میانگین شرطی برای انتخاب شتاب نگاشت های سازگار سید مهدی موسوی، علیرضا آذربخت بنکده، محمد نوری زاده (1393)
A New Methodology for Assessment of the Stability of Ground‐Motion Prediction Equations Alireza Azarbakht bankadeh, Sahar Sadat Rahpayma, Seyed Mehdi Mousavi (2014)
Seismic Risk Assessment of the 3rd Azerbaijan Gas Pipeline in Iran Seyed Mehdi Mousavi, M Hesari, Alireza Azarbakht bankadeh, Natural Hazards (2014)
اپسیلون به عنوان شاخصی از شکل طیف شتاب نگاشت محسن غفوری آشتیانی، سید مهدی موسوی، علیرضا آذربخت بنکده (1393)
The Conditional Mean Spectrum Based on the Robust Regression Analysis MohamadReza Nourizadeh, Seyed Mehdi Mousavi, Alireza Azarbakht bankadeh (2014)
New faunistic records of Salticidae (Aranei) from Khorasan Province of Iran DV Logunov, Omid Mirshamsi, Seyed Mehdi Mousavi, Alireza Shayestehfar (2013)
E-CMS: A new design spectrum for nuclear structures in high levels of seismic hazard Seyed Mehdi Mousavi, Mohammad Reza Shahri, Alireza Azarbakht bankadeh (2012)
Selection of Ground Motion Prediction Models for Seismic Hazard Analysis in the Zagros Region, Iran Seyed Mehdi Mousavi, Anooshirvan Ansari, Hamid Zafarani, Alireza Azarbakht bankadeh (2012)
Adjustment of the Seismic Collapse Fragility Curves of Structures by Considering the Ground Motion Spectral Shape Effects Alireza Azarbakht bankadeh, Seyed Mehdi Mousavi, Mohsen Ghafouri Ashtiani (2012)
Comparing E-CMS and CMS for Nuclear Design Spectra Mohammad Reza Shahri, Alireza Azarbakht bankadeh, Seyed Mehdi Mousavi (2012)
A new indicator of elastic spectral shape for the reliable selection of ground motion records Seyed Mehdi Mousavi, Mohsen Ghafouri Ashtiani, Alireza Azarbakht bankadeh (2011)
A hybrid computational approach to derive new ground-motion prediction equations Amir Hossein Gandomi, Amir Hossein Alavi, Seyed Mehdi Mousavi, Seyed Morteza Tabatabaei (2011)
Strong ground motion record selection for the reliable prediction of the mean seismic collapse capacity of a structure group Mohsen Ghafouri Ashtiani, Seyed Mehdi Mousavi, Alireza Azarbakht bankadeh (2011)
New Ground-Motion Prediction Equations Using Multi Expression Programing Amir Hossein Alavi, Amir Hossein Gandomi, Minoo Modaresnezhad, Seyed Mehdi Mousavi (2011)
مقاله ارائه‌شده
Seismic vulnerability analysis "The case study of the 3rd Azerbaijan gas pipeline in Iran M Hesari, Alireza Azarbakht bankadeh, Seyed Mehdi Mousavi (2015)
a new methodology for assessment the stability of ground motion prediction equations Alireza Azarbakht bankadeh, Sahar Sadat Rahpayma, Seyed Mehdi Mousavi (2014)
fuzzy clustering of attenuation relationships for seismic hazard analysis Alireza Azarbakht bankadeh, Zahra Minaei, Seyed Mehdi Mousavi (2013)
ارزیابی روابط کاهندگی در تطبیق با مجموعه داده ای فلات ایران سحراسادات راه پیما، علیرضا آذربخت بنکده، سید مهدی موسوی (1391)
خوشه بندی روابط کاهندگی در ارزیابی خطر پذیری لرزه ای زهرا مینایی، علیرضا آذربخت بنکده، سید مهدی موسوی (1391)
seismic risk assessment of the iranian 3rd azerbaijan Seyed Mehdi Mousavi, M Hesari, Alireza Azarbakht bankadeh (2012)
The robutst conditional mean spectrum M Hesari, Alireza Azarbakht bankadeh, Seyed Mehdi Mousavi (2012)
the conditional mean spectrum based on eta indicator Alireza Azarbakht bankadeh, Mohammad Reza Shahri, Seyed Mehdi Mousavi (2012)
simulation of ground motion records by consideration of spectral acceleration correlation Mahdi Sadeghi, Seyed Mehdi Mousavi, Alireza Azarbakht bankadeh (2011)
the conditional mean spectrum based on eta indication Mohammad Reza Shahri, Alireza Azarbakht bankadeh, Seyed Mehdi Mousavi (2011)
اثر طولانی مدت کامیوم بر توانائی زیستی و مورفولوژی سلولهای بنادی مزانشیمی مغز سید مهدی موسوی، ملک سلیمانی مهرنجانی، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه (1390)
کتاب
Handbook of Genetic Programming Applications Seyed Mehdi Mousavi, Alireza Azarbakht bankadeh, Sahar Sadat Rahpayma (2015)
Engineering and Applied Sciences Optimization Amir Hossein Gandomi, ALIREZA KASHANI, Seyed Mehdi Mousavi (2015)
طراحی سازه های فولادی محمدرضا شهری، سید مهدی موسوی (1393)
طراحی سازه های فولادی محمدرضا شهری، سید مهدی موسوی (1392)
MetaheuristicApplicationsinStructures and Infrastructures Alireza Azarbakht bankadeh, Seyed Mehdi Mousavi (2013)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته