1403/01/30

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد و تحلیل مکاتب ادبی در آثار منیرو روانی پور
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نقد و تحلیل ،مکاتب ادبی ، منیرو روانی پور
سال 1394
پژوهشگران سیده زهرا موسوی (مرحوم)(استاد راهنما)، محسن ذوالفقاری(استاد مشاور)

چکیده

نقد و تحلیل مکاتب ادبی در آثار منیرو روانی پور محور رساله است . اهل غرق ، دل فولاد و ... ازحیث نقد مکتبی تحلیل شده اند . رئالیسم جادویی شاخصه اصلی است.