1403/01/30

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد و بررسی عناصر داستانی در آثار راضیه تجار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نقد و بررسی .عناصر داستانی .راضیه تجار
سال 1394
پژوهشگران سیده زهرا موسوی (مرحوم)(استاد راهنما)، محسن ذوالفقاری(استاد مشاور)

چکیده

رویکردهای طرح . پیرنگ . شخصیت . گفتگو و در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.