1403/01/30

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد ساختاری و محتوایی آثار پیرجمال اردستانی با تأکید بر شرح الکنوز و بحرالرموز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیرجمال اردستاانی، شرح الکنوز و بحرالرموز، ساختار، محتوا
سال 1393
پژوهشگران سیده زهرا موسوی (مرحوم)(استاد راهنما)، حسن حیدری(استاد مشاور)

چکیده

برای نقد و تحلیل هر اثر باید ابتدا ساختار و محتوای آن را مورد بررسی قرار داد تا بدین وسیله با جهان بینی و اندیشه های پدیدآورنده و نقاط قوّت و ضعف آن اثر آشنا شد. این پایان نامه کتاب شرح الکنوز و بحر الرموز اثر پیر جمال اردستانی را در قالب سه فصل کلیات و تعریفات، ساختار و محتوا مورد تحقیق قرار داده است. فصل اوّل به تاریخچه ی تصوّف، اوضاع فرهنگی و اجتماعی قرن نهم هجری و مختصری از زندگی نامه پیرجمال اردستانی، فصل دوّم به سه سطح زیباشناسی، موسیقایی و زبانیِ ساختار و فصل سوّم به بیان ویژگی های محتوایی و مفاهیم و مضامین مندرج در آن پرداخته است. شاعر مانند دیگر معاصرانش از سبک استادان قدیم به ویژه مولانا تقلید نموده و برای بیان عقایدش خود را در حصار الفاظ، عناصر ادبی و موسیقایی محبوس نساخته در مقابل بیشتر به محتوا توجّه کرده است به همین سبب صنایع ادبی به کار رفته ( در شعر او ) حسّ لذّت کشف را در مخاطب ایجاد نمی کند. از ویژگی های کم نظیر او اینکه جسارت به کار بردن تأویلات ناب و نو در اثرش به وضوح مشاهده می شود.