1403/01/30

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی زبان عرفان در شعر محمود شاهرخی با غزلیات شمس تبریزی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زبان عرفان
سال 1393
پژوهشگران سیده زهرا موسوی (مرحوم)(استاد راهنما)، محسن ذوالفقاری(استاد مشاور)

چکیده

پایان نامه حاضر به بررسی تطبیقی زبان عرفان در شعر محمود شاهرخی (جذبه) با کلیات شمس اثر مشهور و معروف مولوی می پردازد. روش کار بدین صورت است که ابتدا به تعریف هر کدام از اصطلاحات عرفانی مشخص شده، در این تعاریف از کتب جامع و معتبری در باره لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی نوشته شده می پردازیم..... این بررسی به صورت تطبیقی زبان عرفان در شعر معاصر با شعر سنتی مورد مطالعه قرار داده است و تا حدودی به بحث زیبایی شناسی و دستوری آن توجه کرده است.