1403/01/30

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل سبک شناسانه تصویر در سبک هندی با تکیه بر غزل صائب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زبان و ادبیات فارسی، سبک هندی، غزل، صائب محمد علی، تصویر سازی، تحلیل تصویر، بلاغت، تشبیه، تخیل، کنایه، استعاره
سال 1393
پژوهشگران جلیل مشیدی(استاد راهنما)، سیده زهرا موسوی (مرحوم)(استاد مشاور)

چکیده

تصویرسازی از مهمترین ارکان دستگاه بلاغت است که موجب بسط حوزه ی تخیل شاعر و گستردگی و پویایی عالم شعر می شود . بررسی دقیق تصویر می تواند علاوه بر نشان دادن گستره ی دایره ی خیال شاعر و آشکار سازی برخی از تمایلات و انگیزه های درونی او ، معیاری برای تعیین ارزش هنری اثر و نوآوری های شاعر در عرصه ی خیال باشد. تصویر از مهمترین ویژگی های سبکی سبک هندی است. این پژوهش به بررسی قلمرو خیال در شعر صائب تبریزی از منظرهای مختلف پرداخته و با تفکیک میان انواع تصاویر(تشبیه، استعاره و ...)، طرفین تصویر، جایگاه اندیشه و عاطفه در تصویر، ساختمان خیال و سیر افقی و عمودی تصویر، نقش زبان در تصویرسازی و مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر در هفت فصل تنطیم شده است: فصل نخست کلیات تحقیق و شامل مواردی مانند تاریخچه علم بلاغت، شعر در دوره سبک هندی و ویژگی های آن، مختصری از زندگی شاعر و ... است. در فصل دوم به تشبیه در شعر صائب اختصاص یافته و ضمن دسته بندی انواع تشبیه، حوزه اخذ تصاویر در شعر وی نشان داده شده است. فصل سوم استعاره مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم و پنجم به ترتیب کنایه و مجاز در شعر صائب مورد بررسی قرار گرفته و نقش زبان عامیانه نیز در تصویرسازی ها او بررسی شده است. در فصل ششم تصاویر شعر صائب با نگاهی دقیق تر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. فصل هفتم نیز در بردارنده نتایج تحقیق و پاسخ به سئوالات تحقیق است.