1403/01/30

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مرشد درون در آثار عرفانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آثار عرفانی، مرشد درون، تفکر، درد، دل، حقیقت محمّدیّه
سال 1393
پژوهشگران سیده زهرا موسوی (مرحوم)(استاد مشاور)، جلیل مشیدی(استاد راهنما)

چکیده

موضوع این رساله مرشد درون در آثار عرفانی است؛ از آنچه موجب تدوین این رساله گشت و چارچوب و شالوده ی آن را ترتیب داد، طرح سوالاتی از این دست بود که آیا علاوه بر مرشد بیرونی که بشری است که محصور در زمان و مکان و دارای ماده و مدّت است، حقیقتی مجرّد از ماده و مدت و خارج از حصار زمان و مکان هست که پیر و مرشد تمام طالبان معرفت، من الازل الی الابد باشد؟ آیا با توجه به آنکه اهل معرفت انسان را نسخه عالم کبیر و فهرست کتاب هستی می دانند و معتقدند که هر چه در عالم هست، نمونه ای از آن در باطن انسان موجود است؟ بنابراین نمونه ای از پیر و مرشد نیز باید در باطن او باشد. ....