1403/01/30

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی زبان عرفان در شعر محمود شاهرخی با کلیات شمس مولوی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زبان عرفان، نقد تطبیقی، کلیات شمس تبریزی اثر مولوی، آثار محمود شاهرخی (جذبه)
سال 1393
پژوهشگران محسن ذوالفقاری(استاد مشاور)، معصومه امیری(دانشجو)، سیده زهرا موسوی (مرحوم)(استاد راهنما)

چکیده

پایان نامه حاضر به بررسی تطبیقی زبان عرفان در شعر محمود شاهرخی (جذبه) و کلیات شمس اثر مشهور و معروف مولوی می پردازد.روش کار بدین صورت است که ابتدا به تعریف هر کدام از اصطلاحات عرفانی مشخص شده در این تعاریف از کتب جامع و معتبری درباره لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی نوشته شده می پردازیم سپس بهترین شواهد شعری استفاده کره ایم هر کدام از دو شاعر مولوی و محمود شاهرخی (جذبه) را استخراج نمودیم. در این پایان نامه دویست غزل از کلیات شمس تبریزی اثر مولوی با چهار اثر از آثار استاد محمود شاهرخی مقایسه شده است. آثار ایشان بترتیب اعتبار عبارتند از: 1- در غبار کاروان 2- واپسین یادگار بر صحیفه روزگار 3- نجوای دلدار 4- اعجاز درد .