1403/04/05
سید علی مرتضوی امامی زواره

سید علی مرتضوی امامی زواره

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0068-0232
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم سیاسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته