1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح کاتد نفوذ اکسیژن با الکتروکاتالیست نیکل پالادیوم به منظور کاهش ولتاژ دوسر سل رآکتور الکتروشیمیایی در فرایند کلرآلکالی پیشرفته
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الکتروکاتالیست-نیکل -پالادیوم -کلرآلکالی
سال 1399
پژوهشگران عزت اله جودکی(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)، لیلا اصغریان کمان(دانشجو)

چکیده

اصلاح کاتد نفوذ اکسیژن با الکتروکاتالیست نیکل پالادیوم به منظور کاهش ولتاژ دوسر سل رآکتور الکتروشیمیایی در فرایند کلرآلکالی پیشرفته