1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح غشای دولایه تبادل یون ناهمگن برپایه ی پلی وینیل کلراید به روش پلیمریزاسیون سطحی جهت بهبود خواص انتقالی در فرایند الکترودیالیز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیوست می باشد.
سال 1401
پژوهشگران امین صیدی پور(دانشجو)، عزت اله جودکی(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، سمانه بنده علی(استاد مشاور)

چکیده

پیوست می باشد.