1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی همزمان تاثیر شرایط عملیاتی بر عملکرد غشای لایه نازک نانوفیلتراسیون در حذف نمک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای نانوفیلتراسیون، حذف نمک، بهینه سازی، طراحی آزمایش، پلی اترسولفون
سال 1399
پژوهشگران حامد عیسی خانی(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، معین طاهری(استاد راهنما)

چکیده

پیوست می باشد.