1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح سطح غشای نانوفیتراسیون لایه نازک با استفاده از نانو ذرات کربن فعال اصلاح شده با کیتوسان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوفیلتراسیون، نانوذرات کربن فعال اصلاح شده با کیتوسان، اصلاح سطح، خواص فیزیکی/شیمیایی
سال 1399
پژوهشگران محمد میرزامحمدی(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)

چکیده

پیوست می باشد.