1403/01/26
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت وبهبود خواص الکتروشیمیایی غشای تبادل یون با استفاده از نانوذرات اکسید مس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل کاتیونی، نانوذرات اکسید مس، الکترودیالیز و خواص الکتروشیمیایی
سال 1398
پژوهشگران سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، مرتضی حبیبی (بازنشسته)(استاد راهنما)، پریسا گلشنی کیا(دانشجو)

چکیده

پیوست می باشد.