1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح غشای نانو فیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون با استفاده از کیتوسان/نانو فیبر کربن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیوست می باشد.
سال 1398
پژوهشگران سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، فائزه مرادی(دانشجو)

چکیده

پیوست می باشد.