1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و بررسی خواص الکتریکی واپتیکی دیود های نور گسیل آلی با استفاده از نرم افزار OPVDM
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دیودهای نور گسیل آلی ، OPVDM، خواص اپتیکی ، خواص الکتریکی
سال 1397
پژوهشگران الهام ملکی(دانشجو)، محمدرضا جعفری(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه ابتدا با استفاده از نرم افزار OPVDM دیودهای نور گسیل آلی سه لایه ای Ag/ ITO/〖Alq〗_3 با ضخامت های مختلف (nm100-nm 20) طراحی شدند. سپس ضخامت بهینه (nm60) به دست آمد. پس از آن خواص الکتریکی و اپتیکی این دیود ها مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم برای عملکرد بهتر دیود( در ضخامت بهینه 60 نانو متر ) ، در طراحی دیود مورد نظر از پلیمر رسانای PEDOT : PSS استفاده شد ، برای این منظور دیودنور گسیل آلی با ساختار ITO/PEDOT:PSS/Alq3/Ag توسط نرم افزار طراحی و شبیه سازی شد . سپس خواص اپتیکی و الکتریکی دیود نور گسیل آلی ، همراه وبدون پلیمر PEDOT: PSS مورد بررسی قرار گرفت. و نتیجه اینکه در صورت اضافه کردن پلیمر PEDOT : PSS به دیود نورگسیل Ag/ ITO/〖Alq〗_3 چگالی جریان افزایش پیدا کرده و ولتاژ کاری دستگاه حدودی کاهش پیدا کرد وهمچنین بازده اپتیکی دیود را بهبود بخشید.