1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح عملکرد جداسازی غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون با استفاده از نانو ذرات ترکیبی اکسید آهن اصلاح شده با پلی وینیل پیرولیدون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوفیلتراسیون، غشاهای شبکه آمیخته، پلی اتر سولفون، نانوذرات ترکیبی اکسید آهن اصلاح شده با پلی وینیل پیرولیدون، دی متیل استامید
سال 1397
پژوهشگران علیرضا فضلعلی(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، سمانه کودزری فراهانی(استاد مشاور)، احسان باقری پور(استاد مشاور)، مینا افشاری(دانشجو)

چکیده

پیوست می باشد.