1403/01/27
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خواص انتقال یونی غشاهای تبادل آنیونی ناهمگن اصلاح شده با استفاده از نانو ذرات سنتز شده پلی آنیلین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل آنیونی، الکترودیالیز، نانوذرات پلی آنیلین، نمک زدایی
سال 1397
پژوهشگران محمدمهدی بهوند یوسفی(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، مرتضی حبیبی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهسا نعمتی(استاد مشاور)

چکیده

پیوست می باشد.