1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص غشاهای تبادل یون حاوی نانو صفحات اکسید گرافن اصلاح شده با نانو ذرات نقره
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشاهای تبادل کاتیون، توپوگرافی، مورفولوژی سطح، نانو ذرات گرافن اکساید- نقره، غشاهای پلیمری، اثرات ضد باکتری
سال 1396
پژوهشگران اکبر زنده نام (بازنشسته)(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)، مریم آذرنیک(دانشجو)

چکیده

پیوست می باشد.