1403/01/27
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی الکتروشیمیایی غشای نانو کامپوزیت تبادل یونی بر پایه پلی اتر سولفون سولفونه شده به همراه نانو ذرات اکسید آهن عامل دار شده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشا تبادل کاتیونی، نانو ذرات هسته-پوسته، گروه های تبادلی، ظرفیت تبادل یون، انتخاب پذیری
سال 1396
پژوهشگران سعید عسگری(دانشجو)، علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)

چکیده

چکیده پیوست می باشد.