1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خواص انتقال یونی غشاهای شبکه آمیخته تبادل کاتیونی ناهمگن پر شده با نانو ذرات AlQ3 جهت استفاده در فرآیند الکترودیالیز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل یونی، الکترودیالیز، نانو ذرات کمپلکس آلی - فلزی آلومینیوم، شیرین سازی آب
سال 1396
پژوهشگران اشرف احمدی(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، محمدرضا جعفری(استاد راهنما)، مهسا نعمتی(استاد مشاور)، زهرا شاهدی(استاد مشاور)

چکیده

پیوست می باشد.