1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل کاتیونی الکترودیالیز به کمک نانو ذرات ترکیبی فریت باریم/اکسید مس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشاهای تبادل کاتیونی، نانو ذرات ترکیبی فریت باریم/اکسید مس، نمک زدایی، الکترودیالیز
سال 1396
پژوهشگران نگار رفیعی(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)، علی احمدی(استاد مشاور)

چکیده

پیوست می باشد.