1403/01/27
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه افزودن نانو ذرات نقره به نانو ذرات اکسید سیلیس در عملکرد غشاهای الکترودیالیز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو کامپوزیت اکسید سیلیس-نقره، خواص فیزیکی و شیمیایی، پراش اشعه ایکس ، آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نوری، خواص ضد باکتری
سال 1396
پژوهشگران سمیه غضنفرپور(دانشجو)، اکبر زنده نام (بازنشسته)(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)

چکیده

پیوست می باشد.