1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی غشای تبادل کاتیون ناهمگن پرشده با نانوذره کمپلکس فلزی-آلی آلومینیوم
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل یون، الکترودیالیز، کمپلکس فلزی-آلی آلومینیوم
سال 1396
پژوهشگران سیدمحسن حسینی ، محمدرضا جعفری ، مهسا نعمتی ، زهرا شاهدی ، اشرف احمدی

چکیده

در این تحقیق غشای تبادل کاتیون ناهمگن با هدف استفاده در فرایند الکترودیالیز بوسیله اضافه کردن نانوذره کمپلکس فلزی- آلی آلومینیوم به محلول پلیمری به روش قالب گیری آماده گردید. سپس به بررسی عملکرد غشاهای آماده شده حاوی مقادیر متفاوت نانوذره کمپلکس فلزی- آلی آلومینیوم پرداخته شد. نتایج نشان داد با افزایش مقدار نانوذره تا مقداری سبب افزایش آب دوستی غشا و کاهش مقاومت آن گردید.