1403/01/27
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیلیدن فلوراید با استفاده از PVA/Nano-SiO2
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشا، نانوفیلتراسیون، پلی وینیلیدن فلوراید، پلی وینیل الکل، نانو ذره سیلیکا، اصلاح سطحی
سال 1396
پژوهشگران فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)، سمانه موحدی فرد(دانشجو)

چکیده

پیوست می باشد.