1403/01/31
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اترسولفون/پلی وینیلیدن فلوراید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوفیلتراسیون، پلی اتر سولفون، پلی وینیلیدن فلوراید، غشای آمیخته شده، نمک زدایی آب، تصفیه پساب
سال 1395
پژوهشگران مهدیه سادات موسوی مطهر(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)، احسان باقری پور(استاد مشاور)

چکیده

فایل چکیده در بخش ارائه مستندات پیوست شده است.