1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نانو ذره مغناطیسی ایلمنیت (FeTiO3) بر روی دیودهای نور گسیل آلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کمپلکس، پلیمر، لایه نشانی چرخشی، لایه نشانی تبخیر حرارتی، نانو ذره
سال 1395
پژوهشگران نسرین آقامحمدی(دانشجو)، محمدرضا جعفری(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)

چکیده

فایل چکیده در بخش ارائه مستندات پیوست شده است.