1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نانو ذره آهن نیکل اکساید بر روی دیودهای نور گسیل آلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کمپلکس آلی فلزی، NiFe2O4، نانو ذره، XRD، UV-visible، FTIR، EL، PL
سال 1395
پژوهشگران مریم نوری(دانشجو)، محمدرضا جعفری(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)

چکیده

فایل چکیده در بخش ارائه مستندات پیوست شده است.