1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح غشا های نانو فیلتراسیون نانو کامپوزیتی برپایه پلی اتر سولفون با استفاده از نانو ذرات اکسید منیزیم جهت استفاده در فرآیند نمک زدایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوفیلتراسیون، نانو ذرات اکسید منیزیم، مشخصه های فیزیکی و شیمیایی، خواص ضد گرفتگی
سال 1395
پژوهشگران سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، احسان باقری پور(استاد مشاور)، محسن انصاری(دانشجو)

چکیده

فایل چکیده در بخش ارائه مستندات پیوست شده است.