1403/01/26
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل کاتیونی ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از کربوکسی متیل سلولز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کربوکسی متیل سلولز، غشا تبادل یون ناهمگن، ساخت/خواص الکتروشیمیایی، کانالهای انتقال یون، تاثیر pH و غلظت
سال 1395
پژوهشگران سیدمحمدجلال موسوی اندانی(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، محمدرضا جعفری(استاد راهنما)

چکیده

فایل چکیده در بخش ارائه مستندات پیوست شده است.