1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر خواص فیزیکی و عملکرد جداسازی غشاء نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل کلراید
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پلی وینیل کلراید؛ غوطه وری؛ نانوذرات اکسید روی؛ نانو فیلتراسیون
سال 1395
مجله فرآيند نو
شناسه DOI
پژوهشگران رضا عشقی پور ، احسان باقری پور ، عبدالرضا مقدسی ، سیدمحسن حسینی

چکیده

در این کار تحقیقاتی غشاهای نانوکامپوزیت پلیمری جهت حذف فلزات سنگین از آب با هدف حذف یون های مس،ساخته شد. برای ساخت غشاها، پلیمر پلی وینیل کلراید به عنوان پلیمر پایه، دیمتیل استامید و تتراهیدروفوران به نسبت 15:85 به عنوان حلال استفاده شدند. ساخت غشاها با استفاده از تکنیک تهیه محلول پلیمری به صورت فیلم نازک و غوطه وری در حمام غیر حلال و تغییر فاز فیلم پلیمری صورت پذیرفت. اثر غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی بر عملکرد غشاء نانوفیلتراسیون ساخته شده از پلی وینیل کلراید بر حسب شار آب خالص ، آب تراوش شده از محلول نمک، درصد پس دهی، مقاومت مکانیکی و میزان اثر این نانوذرات بر گرفتگی غشاء فوق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که غشاهای ساخته شده، در محدوده غلظت 0.2 تا 0.3 درصد وزنی از نانوذرات اکسید روی دارای بهترین عملکرد (افزایش شار آب ) می باشند.