1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر نانوذره ایلمنیت (FeTiO3)بر روی خواص اپتیکی و الکتریکی دیودهای نورگسیل آلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کمپلکس، پلیمر، لایه نشانی چرخشی، لایه نشانی تثخیر حرارتی خلا، نانوذره
سال 1395
پژوهشگران محمدرضا جعفری(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)، نسرین آقامحمدی(دانشجو)

چکیده

معمولاً در ساخت دیودهای نورگسیل آلی از PEDOT:PSS به عنوان لایه انتقال دهنده حفره استفاده می شود. در این پایان نامه از ماده پلی استایرن ((PS نیز به عنوان لایه انتقال دهنده حفره استفاده شد و دیودهایی با ساختار ITO/PEDOT:PSS/Znq2/PBD/AL و ITO/PS/Znq2/PBD/AL ساخته شد. سپس این دیودها از لحاظ ویژگی های اپتیکی و الکتریکی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند. به منظور بهبود عملکرد دیود نورگسیل، تأثیر نانوذره FeTiO3 درون لایه انتقال دهنده حفره (PEDOT:PSS) و لایه نورگسیل (Znq2) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نمودار عبور والکترولومینسانس(EL) و ولتاژ-چگالی جریان دو ماده انتقال دهنده PEDOT:PSS وPS می توانند جایگزینی برای هم باشند. تزریق نانوذره FeTiO3 درون لایه انتقال دهنده حفره (PEDOT:PSS) باعث بهبود عملکرد دیود می شود و ولتاژکاری را پایین می آورد ولی تزریق آن درون لایه نورگسیل (Znq2) عملکرد دیود را کاهش می دهد.