1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح غشاهای تبادل کاتیونی با استفاده از نانو ذرات ترکیبی نقره-زئولیت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل یون ناهمگن، نانو ذرات ترکیبی نقره-زئولیت، لایه نشانی، ساخت و اصلاح غشا
سال 1394
پژوهشگران آرزو مختاری(دانشجو)، اکبر زنده نام (بازنشسته)(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)

چکیده

فایل چکیده در بخش ارائه مستندات پیوست شده است.