1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت غشای نانو فیلتراسیون پلیمری بر پایه پلی اتر سولفون و اصلاح آن توسط نانو صفحه های ترکیبی پلی آنیلین/ گرافن اکساید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای شبکه آمیخته، نانو فیلتراسیون، نانو صفحه های ترکیبی پلی آنیلین/ گرافن اکساید، مشخصه های فیزیکی شیمیایی، خواص ضد گرفتگی
سال 1395
پژوهشگران مجتبی موچانی(دانشجو)، عبدالرضا مقدسی(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)، احسان باقری پور(استاد مشاور)

چکیده

فایل چکیده در بخش ارائه مستندات پیوست شده است.