1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
انباشت نانو ذران مس بر روی زئولیت و بررسی عملکرد غشاهای ساخته شده آنها: ساخت و اصلاح غشاهای شبکه آمیخته پلیمری با استفاده از نانو ذرات ترکیبی مس-زئولیت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشاهای تبادل کاتیونی، نانو ذرات ترکیبی زئولیت مس، تکنولوژی کند و پاش مکنترون، فرآیند جداسازی
سال 1393
پژوهشگران زهرا احمدی(دانشجو)، اکبر زنده نام (بازنشسته)(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)

چکیده

فایل چکیده در بخش ارائه مستندات پیوست شده است.