1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل کاتیونی ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از نانو صفحات اکسید گرافن جهت استفاده در فرآیند نمک زدایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل کاتیونی، الکترودیالیز، نانو صفحات گرافن اکساید، خواص الکتروشیمیایی
سال 1395
پژوهشگران سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، مرتضی حبیبی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهسا نعمتی(استاد مشاور)، الهام جشنی(دانشجو)

چکیده

فایل چکیده در بخش ارائه مستندات پیوست شده است.