1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اترسولفون پر شده با نانوذرات کربن فعال جهت استفاده در فرآیند نمک زدایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات کربن فعال، غشای شبکه آمیخته، نانو فیلتراسیون، ویژگی های فیزیکی شیمیایی، قابلیت ضد گرفتگی
سال 1395
پژوهشگران سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)، احسان باقری پور(استاد مشاور)، سید حمید امینی(دانشجو)

چکیده

فایل چکیده در بخش ارائه مستندات پیوست شده است.