1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت سیستم تصفیه پساب صنعتی با استفاده از غشای پلیمری
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ساخت -سیستم -تصفیه پساب صنعتی -غشای پلیمری
سال 1394
پژوهشگران سیدمحسن حسینی ، عبدالرضا مقدسی

چکیده

ساخت سیستم تصفیه پساب صنعتی با استفاده از غشای پلیمری ساخت سیستم تصفیه پساب صنعتی با استفاده از غشای پلیمری ساخت سیستم تصفیه پساب صنعتی با استفاده از غشای پلیمری